• Toán & tin

  dồn kênh bằng chia tần số

  Giải thích VN: Trong các mạng cục bộ, đây là một phương pháp dùng để truyền hai hoặc nhiều tín hiệu thông qua một cáp, bằng cách gán cho mỗi tín hiệu một tần số riêng. Phương pháp này được sử dụng trong các mạng băng rộng (tín hiệu tương tự).

  Kỹ thuật chung

  sự dồn kênh phân tần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X