• Toán & tin

    ngôn ngữ FORTH

    Giải thích VN: Một ngôn ngữ lập trình bậc cao, cho khả năng kiểm sóat trực tiếp nhiều thiết bị phần cứng. Được nhà thiên văn học Charles Moore soạn ra từ năm 1970, để giúp kiểm tra thiết bị ở Đài thiên văn vô tuyến quốc gia Kitt Peak, ngôn ngữ FORTH (viết tắt) của FOURTH - generation programming language - Ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ tư đã nhanh chóng được sử dụng ở các đài quan sát khác, nhưng rất chậm trở thành ngôn ngữ lập trình cho các mục đích thông dụng. Vì FORTH chấp nhận các lệnh do người sử dụng quy định, nên một mã của lập trình viên FORTH này có thể không hiểu đối với lập trình viên khác. Đôi khi FORTH cũng được yêu thích trong lĩnh vực thu thập dữ liệu ở phòng thí nghiệm, kỹ thuật người máy, kiểm tra máy móc, các trò chơi mê lộ, tự động hóa, theo dõi bệnh nhân, và giao diện với các thiết bị âm nhạc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X