• Toán & tin

    FYI

    Giải thích VN: Trong truyền thông trực tuyến, đây là chữ viết tắt của For Your Information (dùng cho thông tin của bạn).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X