• Môi trường

  lớp Factorrizy (khí quyển)

  Điện tử & viễn thông

  tầng Factorrizy

  Điện

  tầng khí quyển F

  Giải thích VN: Lớp khí quyển ở giữa khoảng từ 90 dặm tới trên giới hạn tầng ion.

  Kỹ thuật chung

  lớp Appleton

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X