• /'feisiz/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .facies

  Mặt; diện; bề mặt
  Dáng; vẻ
  (sinh học) quần diện thay thế
  (địa chất) nham tướng; khoáng tướng

  Cơ khí & công trình

  mặt diện
  tướng (đá)

  Y học

  vẻ mặt

  Kỹ thuật chung

  diện
  facies articularis
  diện nhĩ (xương chậu)
  facies articularis carpea
  diện khớp cổ tay
  facies articularis superior tibiae
  diện khớp chầy trên
  facies costalis pulmonis
  diện sườn của phổi
  facies lunata
  diện bán nguyệt (của xương chậu)
  mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X