• Kỹ thuật chung

    độ Fahrenheit

    Giải thích VN: Hệ thống đo nhiệt độ thực nghiệm trong đó 320 làm điểm đông và 2120 là điểm sôi của nước dưới áp suất bình thường.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X