• Thông dụng

  Cách viết khác fairlyỵandỵsquarely

  Phó từ (thông tục)

  Lương thiện
  Công bằng; thẳng thắn, không úp mở, không khéo léo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X