• /ˈfɛərˌweɪ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kênh đào cho tàu bè đi lại (vào sông, vào cửa biển)
  (thể dục,thể thao) đường lăn bóng (sân đánh gôn)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lồng nước

  Giao thông & vận tải

  kênh (đạo hàng)

  Xây dựng

  kênh vận chuyển
  lạch vận chuyển

  Kỹ thuật chung

  luồng lạch
  fairway mark
  dấu hiệu luồng lạch
  luồng nước
  kênh đào
  đường lòng lạch
  đường thủy
  luồng dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X