• Hud allergier befinner sig reaktioner inom huden f�r allergener. Allergener �r �mnen som f�rekommer i naturen eller dag i smink som orsakar huden att s�nderdela ut inom utslag, orsakar rodnad och klada, blasor samt allm�nna hy f�rst�ra. Dag produkterna vi anv�nder befinner sig infunderas tillsammans kemikalier samt nytta bruten n�gon viss vara kan reagera negativt med huden, antingen genast alternativt under n�gon speciell tidsperiod pa f�ste bruten upprepad samt langvarig kontakt och v�lla n�gon allergisk gensvar. Men best�mt f�r de majoriteten folk, kan somliga kemikalier inom kosmetika framkalla allergiska reaktioner pa deras hantering. Dom tva typerna av allergiska reaktioner som kan uppsta mot effekt bruten kosmetika nyttjande �r irriterande kontakteksem samt �verk�nslig kontaktdermatit. Saken d�r retsam reaktionen uppstar n�r huden kommer inom f�rbindelse med en irriterande materia som orsakar skador pa huden. Huden bryter ut i resultat och kan ocksa elaborera blasor f�rs�vitt �nnu fler irriterad genom repor. Kontaktdermatit uppstar pa f�ste fr�n langvarig ber�ring alternativt upprepad nytta itu ett kosmetisk alster. Denna gensvar kan existera en utfall fr�n veckor alternativt ar bruten anv�ndning itu ett produkt samt beh�ver inte f�rgott utvecklas slut en natt. Beloppet itu den kemiska utsatt lirar ocksa n�gon betydelse inom utvecklingen bruten allergiska reaktioner. Huden blir r�d, utvecklar ett svullnad samt kliar ocksa. Kosmetiska allergier �r vanligare hos kvinnor �n m�n som dom officiellt anv�nda smink inom st�rre m�ngder. De vanligaste omradena pro ett �verk�nslig gensvar �r ansiktet, sker samt hals. Skada kan andra delar utav kroppen ocksa forma reaktioner. Parfymer alternativt dofter befinner sig de vanligaste triggers st�v allergiska reaktioner men icke sluta. Andra kemikalier s�som orsakar allergier �r konserveringsmedel s�som formaldehyd i nagelvardsprodukter, fenylendiamin finns i harf�rgningsmedel, timerosal och sa fram�t. Ifall ni �r en yrkesut�vande inom n�gon salong, befinner sig det troligt att ni kan pl�gas fr�n �verexponering f�r alla alternativt nagra av dessa kemikalier och kan f�rfina n�gon reaktion efter n�gon epok. Detta innefatta i synnerhet f�rut nail care techs som uts�tts ideligen f�r samt r�rande puts, borttagningsmedel, akryl och gel spik enhancement v�tskor som innehaller kemikalier s�som kan v�lla allergiska reaktioner. Spik produkter innehaller akrylater och formaldehyd s�som kan f�rorsaka reaktioner. De fr�msta orsakerna mot hy allergier pa f�ste itu nail care och ljusning produkter befinner sig: som UV Gel befinner sig klibbig, ifall botas felaktigt gelen tenderar att r�ja naturliga nagelb�dden och orsakar klada samt warmness runt omradet spik. Det �r s�ledes betydelsefull att gelen h�rdas st�v saken d�r rekommenderade m�ngden tid under en UV-lampa. Kom ihag att f�rvr�nga UV-lampan j�mn sa att hela kvaliteten inte paverkas. Det h�r m�jligg�r fullkomlighet hela och avv�rja gelen �ker pa din alternativt dina klienter hud. Ocksa l�gga p� j�tte- kagge skikt sa att gelen botar v�l nedanf�r ljus och inte fa allt klibbig pa naglarna. Enhancement produkter som maste blandas s�som n�gon monomer (flytande) och ett polymer (stoft) inom f�rhallandet maste s�kerst�llas att det �r gjort i just f�rh�llande. Icke r�tt mixtur och ber�kningar kan leda till icke r�tt h�rdning som kommer i sin tur orsaka gelen att flytta fran spiken pa klienter huden. Reng�ring av kan upprepade ganger med n�gon kvast reta huden och beg� saken d�r r�daktiga samt kl�da. Ocksa besk�da mot att ni l�mnar en litet marginal omkring spiken omrade och huden under applikation sa att gelen inte blir pa huden. �verfyllning naglar och g�ra dem svaga kommer att bringa ett f�rmodad sk�l pro naglar att frambringa en �verk�nslig reaktion. Detta beror pa att n�gon mager nagelplattan kommer att v�lla att produkten inte sv�r in inom nagelb�dden samt skada huden. Andra orsaker kan finnas till orena yrkesst�lle, lukter inom salong och unsterilized utrustning. S�som en spik vard tech borde ni f�rgott besk�da till att du halla din yrkesst�lle fl�ckfri haller borstarna geler och andra v�tskor efter bruk, halla allihopa utensilier steriliseras samt genomf�ra nail care processen pa precis metod d�rf�r att avv�rja allergier pa fundament av upprepad samt langvarig ber�ring med n�gon vara.

    If you loved this short article and you would like to receive more information regarding xtrasize please visit penisstorre.com.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X