• /´fɔ:l¸aut/

  Danh từ

  Bụi phóng xạ
  Tác dụng phụ, không mong muốn

  Kỹ thuật chung

  bụi phóng xạ
  mưa phóng xạ
  fallout shelter
  nhà tránh mưa phóng xạ
  fallout shelter
  hầm tránh mưa phóng xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X