• Địa lý

    lệch đông
    Giải thích VN: là giá trị cộng thêm vào giá trị tọa độ X mục đích để tất cả các giá trị tọa độ X trong khu vực bản đồ đều có giá trị dương.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X