• /fɔ:l'setou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giọng the thé (đàn ông), giọng gió
  in falsetto; in a falsetto tone
  với giọng the thé (thường) giả vờ bực tức
  Người đàn ông có giọng the thé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X