• (đổi hướng từ Fangs)
  /fæη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Răng nanh (của chó)
  Răng nọc (của rắn)
  Chân răng
  Cái chuôi (dao...) (để tra vào cán)

  Ngoại động từ

  Mồi (máy bơm trước khi cho chạy)
  to draw someone's fangs
  nhổ hết nanh vuốt, vô hiệu hoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cán
  chuôi
  lò thông gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X