• Chi phí để di chuyển trong một khu vực nhất định ( Một địa phương được chia thành nhiều khu vực-zone, fare là chi phí để đi ở một khu vực nhất định )

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X