• /fə'rɑ:gou/

    Thông dụng

    Danh từ

    Đống lẫn lộn, mớ lộn xộn
    Món hổ lốn

    Các từ liên quan

    Từ đồng nghĩa

    noun
    mess , mishmash , olio

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X