• /'fɑ:ðiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng fađinh (bằng một phần tư penni)
  the uttermost farthing
  đồng xu cuối cùng
  it doesn't matter a farthing
  chẳng sao cả; mặc kệ
  It's not worth a farthing
  Chẳng đáng một xu
  I don't care a farthing
  tôi đếch cần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X