• Toán & tin

  bảng thuộc tính đối tượng

  Giải thích VN: Là bảng lưu các thông tin thuộc tính cho một kiểu đối tượng xác định. ARC/INFO có duy trì một số trường thuộc tính đầu tiên cho những bảng này. Các bảng thuộc tính đối tượng bao gồm: .PAT cho đối tượng vùng hoặc điểm; .AAT cho đối tượng đường; .RAT cho route; .SEC cho đoạn cắt; .PAT cho miền; .TAT cho chú thích.

  Xây dựng

  bảng thuộc tính đối tượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X