• /´ferik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sắt; có sắt
  (hoá học) Ferric, (thuộc) sắt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chứa sắt (III)

  Cơ - Điện tử

  (adj) (thuộc) sắt, có sắt, chứa sắt

  Hóa học & vật liệu

  muối sắt (III)
  sắt (III)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X