• /´fə:və/

  Thông dụng

  Danh từ ( (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) .fervor)

  Sự nhiệt tình, sự hăng hái; sự tha thiết; sự sôi nổi

  Đồng nghĩa: enthuasiasm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X