• /¸fili´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phận làm con
  Mối quan hệ cha con
  Quan hệ nòi giống; dòng dõi
  Nhánh, ngành (xã hội, ngôn ngữ...)
  Sự phân nhánh, sự chia ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X