• (đổi hướng từ Fillistered)
  /´filistə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) cái bào xoi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bào xoi
  cái bào rãnh
  cái bào xoi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X