• Thông dụng

  Danh từ

  Sự bán rẻ hàng hoá, đồ đạc (do người bán bị phá sản hay bị rủi ro, nguy khốn khác - như bị cháy)
  bán tống hàng hóa đi với mức chiết khấu cực lớn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bán cháy hàng
  bán hàng cháy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X