• /´fə:kin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thùng nhỏ (đựng bơ, rượu, cá...)
  Fikin (đơn vị (đo lường) bằng khoảng 40 lít)

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  thùng bơ
  thùng nhỏ
  vại bơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X