• Tính từ

    thực hiện hay sử dụng như phương sách đầu tiên

    http://www.thefreedictionary.com/first-line

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X