• /´flæbinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính nhũn, tính mềm, tính nhão
  Tính mềm yếu, tính uỷ mị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X