• /flæk´siditi/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất mềm, tính chất nhũn; tính chất ẻo lả
  Sự yếu đuối, tính uỷ mị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X