• /flæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) nhân viên báo chỉ chuyên về quãng cáo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X