• /´fla:skit/

  Thông dụng

  Danh từ
  Thùng đựng quần áo giặt
  Bình nhỏ thót cổ (dùng trong phòng thí nghiệm)
  Chai bẹt nhỏ, lọ bẹt nhỏ (đựng rượu để trong bao da, bỏ túi được)
  (từ cổ,nghĩa cổ) rổ rá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X