• /¸fleivou´prouti:n/

    Y học

    một hợp chất gồm protein kết hợp hoặc với FAD hoặc với FMN (gọi là các Flavin)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X