• /fli:m/

  Thông dụng

  Danh từ
  Lưỡi trích (để trích máu ngựa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X