• /flek´sɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuật in nổi bằng khuôn mềm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  in nổi bằng khuôn mềm (anilin)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X