• Điện tử & viễn thông

  lưới đệm

  Giải thích VN: Cực lưới đệm trong đèn điện tử có nhiều cực lưới.

  Kỹ thuật chung

  lưới di động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X