• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kết bông, sự lên bông

  Hóa học & vật liệu

  kết bông
  flocculation test
  sự thử kết bông

  Xây dựng

  sự keo tụ

  Y học

  sự lên bông

  Điện lạnh

  sự kết bông

  Môi trường

  Kết bông
  Quá trình trong đó các khối chất rắn trong nước hay nước cống kết lại qua các phản ứng sinh hóa để chúng có thể tách khỏi nước hay nước cống.

  Kỹ thuật chung

  keo tụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X