• /´flɔrin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng florin (đồng hào của Anh bằng 2 silinh)
  Đồng florin (tiền Hà-lan)
  (sử học) đồng vàng florin ( Anh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X