• /flɔs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tơ sồi
  Sồi, vải sồi
  Quần áo sồi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vảy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X