• Thông dụng

  Danh từ

  Biểu đồ phát triển

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bản đồ dòng chảy

  Kỹ thuật chung

  lưu đồ

  Giải thích VN: Một sơ đồ chứa các biểu tượng đại diện cho các thao tác máy tính, dùng để mô tả cách hoạt động của một chương trình.

  sơ đồ công nghệ

  Kinh tế

  biểu đồ luồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X