• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Biểu đồ tiến trình, tiến độ

  Toán & tin

  giản đồ luồng

  Xây dựng

  địa đồ

  Điện lạnh

  bảng khái quát

  Kỹ thuật chung

  chương trình khối
  lưu đồ

  Giải thích VN: Một sơ đồ chứa các biểu tượng đại diện cho các thao tác máy tính, dùng để mô tả cách hoạt động của một chương trình.

  lưu thông

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Biểu đồ tiến độ, biểu đồ tiến trình

  Kinh tế

  biểu đồ diễn tiến
  biểu đồ quá trình tác nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X