• /flown/

  Thông dụng

  Tính từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) căng ra, phình ra, phồng ra
  flown with insolence
  đầy láo xược

  Động tính từ quá khứ của .fly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X