• /flu:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục), (viết tắt) của influenza, bệnh cúm ( (cũng) flue)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X