• (đổi hướng từ Fluorescing)
  /¸fluə´res/

  Thông dụng

  Nội động từ

  (vật lý) phát huỳnh quang

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X