• (đổi hướng từ Fluorinated)
  /´fluəri¸neit/

  Hóa học & vật liệu

  flo hóa
  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X