• /flʌʃt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xúc động
  I'm very flushed with your success
  Tôi rất phấn khởi về sự thành công của bạn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  được xối sạch

  Kỹ thuật chung

  được rửa
  được rửa sạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X