• /¸fɔ:mju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm thành công thức; sự đưa vào một công thức
  Sự trình bày rõ ràng chính xác, phát biểu có hệ thống (ý kiến...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lập công thức, sự tính toán theo công thức

  Cơ - Điện tử

  Sự lập công thức, sự tính toán theo công thức

  Điện lạnh

  sự phát biểu

  Kỹ thuật chung

  cách phát biểu
  Einstein's formulation
  cách phát biểu của Einstein
  Minkowski's formulation
  cách phát biểu của Minkowski
  cách trình bày
  Einstein's formulation
  cách trình bày của Einstein
  Minkowski's formulation
  cách trình bày của Minkowski
  lập công thức
  sự trình bày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X