• /¸frændʒi´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính dễ gãy, tính dễ vỡ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tính dễ gãy

  Kỹ thuật chung

  độ giòn
  tính giòn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X