• Thông dụng

  Danh từ

  Nhà báo tự do (không viết riêng cho tờ báo nào)
  Nhà chính trị độc lập (không thuộc về đảng phái nào)
  (sử học) lính đánh thuê (thời Trung cổ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X