• /´fri:¸stoun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá để đẽo (để đặt vào chỗ khuyết khi xây)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đá hộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X