• Kỹ thuật chung

    đông cứng

    Giải thích VN: Ý nói chương trình bị lỗi, không thấy hoạt động gì nữa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X