• /¸fri:kwən´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự hay lui tới (nơi nào); sự năng đi lại giao du (với ai)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X