• Môi trường

    Chuyển đổi nhiên liệu
    1. Một quá trình cháy trước tạo ra than lưu huỳnh thấp được sử dụng thay cho than lưu huỳnh cao trong nhà máy điện để giảm lượng SO2 thải ra. 2 Việc sử dụng bất hợp pháp xăng pha chì trong phương tiện di chuyển bằng động cơ vốn được

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X