• //ful'filmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác fulfilment

  Danh từ

  Sự hoàn thành, sự thực hiện
  Sự thi hành
  Sự đáp ứng
  Sự có đủ (điều kiện...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X